Rozdelenie vozíkov VZV 


I - elektrické vozíky
II. - vozíky so spaľovacím motorom

A - plošinové nízkozdvíhacie vlečné a tlačné ručne vedené vozíky
B - plošinové nízkozdvíhacie vlečné a tlačné s pákovým riadením
C - plošinové nízkozdvíhacie vlečné a tlačné s volantovým riadením
D - vysokozdvíhacie ručne vedené
E - vysokozdvíhacie s pákovým riadením
W1 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 ton nosnosti
W2 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 ton nosnosti
G - vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou